Digital konst

Då och nu tycker jag det är fantastiskt roligt med bildarbete och skapande med datorns hjälp. Det kan vara
att måla på frihand med Adobe Photoshops Paintbrush, eller bygga sammansatta bilder och ev. redigera verkligheten en aning!